Genealogie der Familien aus dem Ort Hermersdorf: Forberger, Haupt, Kohl und viele andere

Martin „Merten“ ForbrigerAlter: 75 Jahre15851660

Name
Martin „Merten“ Forbriger
Vornamen
Martin
Spitzname
Merten
Nachname
Forbriger
Geburt um 1585 22

Veröffentlichung: 1991
Tod eines väterlichen GroßvatersWenzel „Wenczel“ Blodig Forbriger
1594 (Alter 9 Jahre)

Heirat eines GeschwistersJohann „Hans“ ForbrigerLudmila Kinzl (Khynzl)Diese Familie ansehen
20. Oktober 1602 (Alter 17 Jahre)

Veröffentlichung: Prag 1905
Zitat Einzelheiten: S. 350f.
Text:
Smlouva svadební mezi Lídou vdovou pozůstalou po neb. Jiříkovi rychtáři Litbazským s jedné, a poctivým mládencem Janem synem Václva rychtáře Kecndorfského z strany druhé. Leta 1602 v neděli 20. sv Trojici [20. října] stala se smlouva přátelská a dobrovolná s dovolením ur. p. Tobiaáše Reginovce z Reginova, toho času hijtmana panství Litomyšlského, ve vsi Litrbaších: poctivý mládenec Jan syn opatrného Václava rychtáře Kecndorfského, oblíbíc sobě Lidmilu vdovu pozůstalou po neb. Jiříkovi rychtáři Litrbaském k stavu sv. manželství, zamlouvá se jí Lidmile s p. otcem svým a přately svejmi rovným podílem, bud do dne nebo po dni a roce, kdyby jeho Pán Bůh smrti neuchoval, což by jiným náleželo po otci syém, aby ona k takovému podílu beze všeliké překážky zezrzeni [zření] měla míti a toho očekávati. Proti tomu Lidmila vdova s p. otcem jejím a s přátely svejmi zamlouvá se a přijímá Jana Kecndorfského k sobě do plného statku, jakž jí toho neb. manžel kšaftem poručil a odměnil, aby i on též byl v tom statku mocným hospodářem, jakž i ona jest a byla. K tomu také, co by jí po otcí jejím v Mikulči po jeho smrti podílu a nápadu náleželo, aby i on též takovému podílu zření míti mohl. Stalo se v přítomnosti těchto podepsaných osob: z strany Lidmily vdovy Jakub rychtář Mikulecký otec její, Petr Jíra rychtář Litrbaský, Matěj Cleich, Šimon Khunet, Pavel Květenský, Adam Zdvořilý, Jiřík Hervich, Jakub Koliáš, Jiřík Blažků, Filip Kohout, Ondřej Kovář, Erazim Čech; z strany druhé Jana Kecndorfského Václav rychtář Kecndorfský, Martin Zeman, Tomáš Kraut z Kecndorfa, Pavel Krejčí Sswituw [z Svitav ?], Jan Honousek, Vávra krčmář, Tomáš Vopozdil z Litrbach. Anno et die u. s. Z knihy smluvní města Litomyšle fol. 143b. Übersetzung: Hochzeitsvertrag zwischen Ludmilla, Witwe des verstorbenen Georg, Erbrichters in Lauterbach, auf der einen, und dem ehrsamen Jüngling Johann, Sohn des Wenzel, Erbrichters in Ketzelsdorf, auf der anderen Seite. Im Jahre 1602 am Sonntag, dem 20., nach der Heiligen Dreifaltigkeit (am 20. Oktober), wurde der freundschaftliche und freiwillige Vertrag, mit Erlaubnis des hochgeborenen Herrn Tobias (Reginovec von Reginov), zu dieser Zeit Hauptmann auf dem Besitz Leitomischl. Im Dorfe Lauterbach: der ehrsame Jüngling Johann, Sohn des geachteten Wenzels, Erbrichters in Ketzelsdorf, der Gefallen an Ludmilla, der Witwe des verstorbenen Georg, Erbrichter in Lauterbach, gefunden hat, bietet ihr den heiligen Stand der Ehe an. Er verspricht mit seinem Vater und seinen Freunden, Ludmilla in einem Jahr und einem Tag denselben Teil (des Besitzes, wenn ihn Gott beim Leben nicht lassen möge, denselben Teil (seines Besitzes) seines Vaters, der auch den anderen gehören könnte, dass sie ohne Hinernisse deisen Anteil bekommen kann. Hingegen versprciht und nimmt Ludmilla, Witwe, mit ihrem Vater und ihren Freunden Johann von Ketzelsdorf völlig in ihr Gut, das ihr verstorbener Ehemann ihr durch Testament hinterlassen hat, so dass auch er (Johann) in diesem Gut ebenso herr ist, wie sei war und ist. Dazu noch, was ihr nach dem Tod ihres Vaters in Nikl (Mikuleč) gehören wird, dass er auch auf diesen Anteil ein Anrecht haben soll. Geschehen in Anwesenheit folgender unten unterzeichneter Personen. Von Seiten der Witwe Ludmilla: Jakob, Erbrichter in Nikl (Mikuleč) - ihr Vater, Peter Georg - Erbrichter in Lauterbach, Mathias Cleich, Simon Khunet, Paul Květenský, Adam Zdvořilý, Georg Hervich, Jakob Koliáš, Georg Blažků, Philip Kohout (= Hahn), Andreas Kovář (= Schmied), Erazim Čech (= Böhm[e]) Von Seiten des Johann von Ketzelsdorf: Wenzel - Erbrichter von Ketzelsdorf, Martin Zeman, Thomas Kraut von Ketzelsdorf, Paus Sswituw (von Zwittau), Johann Honousek, Vávar Krčmář (= Schankwirt), Thomas Vopozdil von Lauterbach. Jahr und Tag siehe oben. Aus dem Vertragsbuch der Stadt Leitomischl, Foliant Nr. 143b.
HeiratCordula LangDiese Familie ansehen
1611 (Alter 26 Jahre)

Veröffentlichung: Im Selbstverlag Zwittau, 1910.
Zitat Einzelheiten: S. 293
Text:
Merten heiratete im Jahre 1611 Cordula, die Tochter des Greifendorfer Erbrichters Benedikt Lang (siehe den Ehevertrag V auf Seite 127) und im Jahre 1618 erscheint er als Zeuge bei dem Verkaufe des Hermersdorfer Erbgerichtes. [Anm.: Lick kannte offensichtlich nicht den dritten Sohn Johann!]
Heirat eines GeschwistersJohann „Hans“ ForbrigerMargarethe KubaDiese Familie ansehen
Typ: Kirchliche Trauung
um 1612 (Alter 27 Jahre)
Geburt einer Tochter
#1
Susanna Forberger
28. August 1617 (Alter 32 Jahre)
Zitat Einzelheiten: Seite 14
Text:
28 Auguste Infans Susanna, Pater Martin richter zu Ketzeldorff Mater Cordula, Patrini, Paul Hanse Georg, Ludmilla Bier Mo... Dorothe Lorenz ...
Geburt einer Tochter
#2
Katharina Forberger
5. November 1619 (Alter 34 Jahre)
Zitat Einzelheiten: Seite 28, folio 16
Text:
Den 5 Noivemb: Von Ketzldorf getauft: Infans Katarina. Pater. Martin Forbriger Richter daselbst. Mater Cordula
Zitat Einzelheiten: folio 17
Text:
Denn 5. Novemb: Von Ketzeldorff getauft Infans Katharina des Vatter Martin. Forberger, Richter daselbst, mater Cordulla Die Gefattern Greger ..., Urschula Paus Hanse ..., Dorothea Lohrendz ...
Beruf
Richter

Veröffentlichung: 1991
Notiz: 1611 (?) - 1649
Taufpate 29. Dezember 1619 (Alter 34 Jahre)
Zitat Einzelheiten: folio 17
Text:
Denn 29: december [1619] Von Ketzldorff getauft Infans Paulus. Pater Valltin Vosher .... Mater Anna, Patrini Martin Forberger Richter daselbst Nickel .. Undt Sibille ...
Geburt eines Sohns
#3
Urbanus „Urban“ Forberger
16. Mai 1621 (Alter 36 Jahre)
Zitat Einzelheiten: Seite 35
Text:
Den 16 Maij Von Ketzldorff getaufft: Infans: Urbans. Pater Martin Forbriger. Mater Cordula Patrini ..etl Heger Betl barger. Dorothea. Greger baars Haußwirtin
Zitat Einzelheiten: folio 21
Text:
Denn 16 Maij Von Ketzeldorff getauft Infans Urban(u)s. Pater Martin Forbriger Mater Cordulla Patrini ... berger, Dorothea Greger baars Hauß Wirtin s
Taufpate 29. März 1623 (Alter 38 Jahre)
Zitat Einzelheiten: folio 25
Text:
Denn 29 Martij [1623] Von Ketzeldorff getauft Infans Georgiuß Pater Berger bahr Mater Dorothea Patrini Martin Forbergers Richter in Ketzeldorf Urschula Paus Hansel Georgen
Tod eines VatersWenzel Forberger
um 1625 (Alter 40 Jahre)

Veröffentlichung: Prag 1905
Zitat Einzelheiten: S. 350f.
Text:
Smlouva svadební mezi Lídou vdovou pozůstalou po neb. Jiříkovi rychtáři Litbazským s jedné, a poctivým mládencem Janem synem Václva rychtáře Kecndorfského z strany druhé. Leta 1602 v neděli 20. sv Trojici [20. října] stala se smlouva přátelská a dobrovolná s dovolením ur. p. Tobiaáše Reginovce z Reginova, toho času hijtmana panství Litomyšlského, ve vsi Litrbaších: poctivý mládenec Jan syn opatrného Václava rychtáře Kecndorfského, oblíbíc sobě Lidmilu vdovu pozůstalou po neb. Jiříkovi rychtáři Litrbaském k stavu sv. manželství, zamlouvá se jí Lidmile s p. otcem svým a přately svejmi rovným podílem, bud do dne nebo po dni a roce, kdyby jeho Pán Bůh smrti neuchoval, což by jiným náleželo po otci syém, aby ona k takovému podílu beze všeliké překážky zezrzeni [zření] měla míti a toho očekávati. Proti tomu Lidmila vdova s p. otcem jejím a s přátely svejmi zamlouvá se a přijímá Jana Kecndorfského k sobě do plného statku, jakž jí toho neb. manžel kšaftem poručil a odměnil, aby i on též byl v tom statku mocným hospodářem, jakž i ona jest a byla. K tomu také, co by jí po otcí jejím v Mikulči po jeho smrti podílu a nápadu náleželo, aby i on též takovému podílu zření míti mohl. Stalo se v přítomnosti těchto podepsaných osob: z strany Lidmily vdovy Jakub rychtář Mikulecký otec její, Petr Jíra rychtář Litrbaský, Matěj Cleich, Šimon Khunet, Pavel Květenský, Adam Zdvořilý, Jiřík Hervich, Jakub Koliáš, Jiřík Blažků, Filip Kohout, Ondřej Kovář, Erazim Čech; z strany druhé Jana Kecndorfského Václav rychtář Kecndorfský, Martin Zeman, Tomáš Kraut z Kecndorfa, Pavel Krejčí Sswituw [z Svitav ?], Jan Honousek, Vávra krčmář, Tomáš Vopozdil z Litrbach. Anno et die u. s. Z knihy smluvní města Litomyšle fol. 143b. Übersetzung: Hochzeitsvertrag zwischen Ludmilla, Witwe des verstorbenen Georg, Erbrichters in Lauterbach, auf der einen, und dem ehrsamen Jüngling Johann, Sohn des Wenzel, Erbrichters in Ketzelsdorf, auf der anderen Seite. Im Jahre 1602 am Sonntag, dem 20., nach der Heiligen Dreifaltigkeit (am 20. Oktober), wurde der freundschaftliche und freiwillige Vertrag, mit Erlaubnis des hochgeborenen Herrn Tobias (Reginovec von Reginov), zu dieser Zeit Hauptmann auf dem Besitz Leitomischl. Im Dorfe Lauterbach: der ehrsame Jüngling Johann, Sohn des geachteten Wenzels, Erbrichters in Ketzelsdorf, der Gefallen an Ludmilla, der Witwe des verstorbenen Georg, Erbrichter in Lauterbach, gefunden hat, bietet ihr den heiligen Stand der Ehe an. Er verspricht mit seinem Vater und seinen Freunden, Ludmilla in einem Jahr und einem Tag denselben Teil (des Besitzes, wenn ihn Gott beim Leben nicht lassen möge, denselben Teil (seines Besitzes) seines Vaters, der auch den anderen gehören könnte, dass sie ohne Hinernisse deisen Anteil bekommen kann. Hingegen versprciht und nimmt Ludmilla, Witwe, mit ihrem Vater und ihren Freunden Johann von Ketzelsdorf völlig in ihr Gut, das ihr verstorbener Ehemann ihr durch Testament hinterlassen hat, so dass auch er (Johann) in diesem Gut ebenso Herr ist, wie sie war und ist. Dazu noch, was ihr nach dem Tod ihres Vaters in Nikl (Mikuleč) gehören wird, dass er auch auf diesen Anteil ein Anrecht haben soll. Geschehen in Anwesenheit folgender unten unterzeichneter Personen. Von Seiten der Witwe Ludmilla: Jakob, Erbrichter in Nikl (Mikuleč) - ihr Vater, Peter Georg - Erbrichter in Lauterbach, Mathias Cleich, Simon Khunet, Paul Květenský, Adam Zdvořilý, Georg Hervich, Jakob Koliáš, Georg Blažků, Philip Kohout (= Hahn), Andreas Kovář (= Schmied), Erazim Čech (= Böhm[e]) Von Seiten des Johann von Ketzelsdorf: Wenzel - Erbrichter von Ketzelsdorf, Martin Zeman, Thomas Kraut von Ketzelsdorf, Paus Sswituw (von Zwittau), Johann Honousek, Vávar Krčmář (= Schankwirt), Thomas Vopozdil von Lauterbach. Jahr und Tag siehe oben. Aus dem Vertragsbuch der Stadt Leitomischl, Foliant Nr. 143b.
Veröffentlichung: 1991
Notiz: Wenzel war am 20 Oct 1602 Zeuge beim Hochzeitsvertrag von Sohn Johann und Ludmilla.
Heirat eines KindsUrbanus „Urban“ ForbergerUrsula Diese Familie ansehen
Typ: Kirchliche Trauung
vor 31. Dezember 1644 (Alter 59 Jahre)

Text:
9 [Februarijus 1648] Copulatus Johannes Schra... mit Witib Urschula des gatt... Urban Vorbergers hinterlassenr Witib zu Ketzldorf [Anm: Witib = Witwe]
Tod eines SohnsUrbanus „Urban“ Forberger
7. November 1647 (Alter 62 Jahre)
Zitat Einzelheiten: Seite 187, folio 74
Text:
7. [November 1645] Mortus es Urbanus Forberger in Ketzedorff
Tod einer TochterKatharina Forberger
1652 (Alter 67 Jahre)

Tod eines BrudersJohann „Hans“ Forbriger
9. August 1657 (Alter 72 Jahre)
Tod 16. März 1660 (Alter 75 Jahre)
Zitat Einzelheiten: folio 88
Text:
Wird im Jahr 1661 bereits als seliger Herr bezeichnet: "Denn 8 April [1661] ist dem ... baar Undt Eva seiner Hauswirtin getaufft zu Ketzldorff Infans Georgus. Die botn sein ... Carl auß Zwitau, undt Cordula Selliges Herrn Martin Forbergers Hauswirtin aus Ketzdorff."
Zitat Einzelheiten: folio 218
Text:
Denn 16 Martzi [1660] ist begraben worden ... Martin Vorberger geweßener Erbrichter zu Ketzldorff, daß es ... gott wolle ..., Undt eine frelliche aufferstehung ...
Familie mit Eltern - Diese Familie ansehen
Vater
Mutter
Heirat: um 1584
1 Jahr
älterer Bruder
2 Jahre
er selbst
Familie mit Cordula Lang - Diese Familie ansehen
er selbst
Ehefrau
Cordula Lang
Geburt: um 1593Greifendorf (Hradec nad Svitavou), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE)
Tod: 7. Dezember 1684Ketzelsdorf (Kocliřov), Leitomischl (Litomyšl), Böhmen (Čechy), Sudetenland (CZE)
Heirat: 1611
7 Jahre
Tochter
Susanna Forberger
Geburt: 28. August 1617 32 24Ketzelsdorf (Kocliřov), Leitomischl (Litomyšl), Böhmen (Čechy), Sudetenland (CZE)
Tod:
2 Jahre
Tochter
Katharina Forberger
Geburt: 5. November 1619 34 26Ketzelsdorf (Kocliřov), Leitomischl (Litomyšl), Böhmen (Čechy), Sudetenland (CZE)
Tod: 1652
18 Monate
Sohn
Urbanus „Urban“ Forberger
Geburt: 16. Mai 1621 36 28Ketzelsdorf (Kocliřov), Leitomischl (Litomyšl), Böhmen (Čechy), Sudetenland (CZE)
Tod: 7. November 1647Ketzelsdorf (Kocliřov), Leitomischl (Litomyšl), Böhmen (Čechy), Sudetenland (CZE)

GeburtGenealogie und Geschichte der Familie Tauer
Veröffentlichung: 1991
HeiratZur Geschichte der Stadt Zwittau und ihrer Umgebung
Veröffentlichung: Im Selbstverlag Zwittau, 1910.
Zitat Einzelheiten: S. 293
Text:
Merten heiratete im Jahre 1611 Cordula, die Tochter des Greifendorfer Erbrichters Benedikt Lang (siehe den Ehevertrag V auf Seite 127) und im Jahre 1618 erscheint er als Zeuge bei dem Verkaufe des Hermersdorfer Erbgerichtes. [Anm.: Lick kannte offensichtlich nicht den dritten Sohn Johann!]
BerufGenealogie und Geschichte der Familie Tauer
Veröffentlichung: 1991
TaufpateHermersdorf Tauf-, Ehe- und Begräbnismatrik 1614 - 1700
Zitat Einzelheiten: folio 17
Text:
Denn 29: december [1619] Von Ketzldorff getauft Infans Paulus. Pater Valltin Vosher .... Mater Anna, Patrini Martin Forberger Richter daselbst Nickel .. Undt Sibille ...
TaufpateHermersdorf Tauf-, Ehe- und Begräbnismatrik 1614 - 1700
Zitat Einzelheiten: folio 25
Text:
Denn 29 Martij [1623] Von Ketzeldorff getauft Infans Georgiuß Pater Berger bahr Mater Dorothea Patrini Martin Forbergers Richter in Ketzeldorf Urschula Paus Hansel Georgen
TodHermersdorf Tauf-, Ehe- und Begräbnismatrik 1614 - 1700
Zitat Einzelheiten: folio 88
Text:
Wird im Jahr 1661 bereits als seliger Herr bezeichnet: "Denn 8 April [1661] ist dem ... baar Undt Eva seiner Hauswirtin getaufft zu Ketzldorff Infans Georgus. Die botn sein ... Carl auß Zwitau, undt Cordula Selliges Herrn Martin Forbergers Hauswirtin aus Ketzdorff."
TodHermersdorf Tauf-, Ehe- und Begräbnismatrik 1614 - 1700
Zitat Einzelheiten: folio 218
Text:
Denn 16 Martzi [1660] ist begraben worden ... Martin Vorberger geweßener Erbrichter zu Ketzldorff, daß es ... gott wolle ..., Undt eine frelliche aufferstehung ...
Beruf
1611 (?) - 1649