Genealogie der Familien aus dem Ort Hermersdorf: Forberger, Haupt, Kohl und viele andere

Hanß PlodickAlter: 65 Jahre14551520

Name
Hanß Plodick
Vornamen
Hanß
Nachname
Plodick
Geburt um 1455

Kirchliche TrauungDiese Familie ansehen
um 1485 (Alter 30 Jahre)

Veröffentlichung: 2010
Zitat Einzelheiten: Tafel 41-2
Geburt eines Sohns
#1
Simon „Wladyk“ Blodig
um 1485 (Alter 30 Jahre)

Veröffentlichung: 1991
Geburt eines Enkelsohns
#1
Stefan Blodig
1510 (Alter 55 Jahre)

Geburt eines Enkelsohns
#2
Adam Blodig
um 1515 (Alter 60 Jahre)

Veröffentlichung: 1991
Besitz
Lehensmann
von 1490 bis 6. Februar 1520 (Alter 35 Jahre)
Veröffentlichung: Im Selbstverlag Zwittau, 1910.
Zitat Einzelheiten: S. 289
Text:
Hanß Plodick. Im Jahre 1520 am Dorotheentage erscheint er vor dem Zwittauer Stadtrate mit der Anzeige, daß er seine Güter, das "vorperck" seinem Sohne Simon um 400 Mark verkauft habe und ersucht um Verbücherung der für ihn nach Abzug der Abschlagzahlung von 200 Mark noch verbleibenden Restforderung von 200 Mark. [Zwittauer Stadtbuch I 18]
Notiz: Übergabe des Lehens an Sohn Simon am 6 Feb 1520
Tod nach 1520 (Alter 65 Jahre)
Veröffentlichung: Im Selbstverlag Zwittau, 1910.
Zitat Einzelheiten: S. 289
Text:
Hanß Plodick. Im Jahre 1520 am Dorotheentage erscheint er vor dem Zwittauer Stadtrate mit der Anzeige, daß er seine Güter, das "vorperck" seinem Sohne Simon um 400 Mark verkauft habe und ersucht um Verbücherung der für ihn nach Abzug der Abschlagzahlung von 200 Mark noch verbleibenden Restforderung von 200 Mark. [Zwittauer Stadtbuch I 18]
Hanß Plodick + … … - Diese Familie ansehen
er selbst
Hanß Plodick
Geburt: um 1455
Tod: nach 1520Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE)
Heirat: um 1485
1 Jahr
Sohn

HeiratGenealogie und Geschichte der Familie Tauer
Veröffentlichung: 2010
Zitat Einzelheiten: Tafel 41-2
BesitzZur Geschichte der Stadt Zwittau und ihrer Umgebung
Veröffentlichung: Im Selbstverlag Zwittau, 1910.
Zitat Einzelheiten: S. 289
Text:
Hanß Plodick. Im Jahre 1520 am Dorotheentage erscheint er vor dem Zwittauer Stadtrate mit der Anzeige, daß er seine Güter, das "vorperck" seinem Sohne Simon um 400 Mark verkauft habe und ersucht um Verbücherung der für ihn nach Abzug der Abschlagzahlung von 200 Mark noch verbleibenden Restforderung von 200 Mark. [Zwittauer Stadtbuch I 18]
TodZur Geschichte der Stadt Zwittau und ihrer Umgebung
Veröffentlichung: Im Selbstverlag Zwittau, 1910.
Zitat Einzelheiten: S. 289
Text:
Hanß Plodick. Im Jahre 1520 am Dorotheentage erscheint er vor dem Zwittauer Stadtrate mit der Anzeige, daß er seine Güter, das "vorperck" seinem Sohne Simon um 400 Mark verkauft habe und ersucht um Verbücherung der für ihn nach Abzug der Abschlagzahlung von 200 Mark noch verbleibenden Restforderung von 200 Mark. [Zwittauer Stadtbuch I 18]
QuelleGenealogie und Geschichte der Familie Tauer
Veröffentlichung: 1991
Besitz
Übergabe des Lehens an Sohn Simon am 6 Feb 1520
Notiz
Carl Lick, Zur Geschichte der Stadt Zwittau und ihrer Umgebung Zwittau, 1910 --------------------------------------------------------------------------- Překlad: Antonín Sáček, Česká Lípa, 2009 /výňatek/ Lenní dvůr v Moravské Kamenné Horce Hans Plodick. V roce 1520 na den sv. Doroty se nachází před svitavskou městskou radou s oznámením, že své hospodářství, „Vorperck“ prodal svému synovi Simonovi za 400 marek a žádá pro něho o zaknihování, po odečtení splátky 200 marek a zbývající části pohledávky 200 marek. Jeho nástupcem byl tedy jeho syn Simon, který je v lenní listině pro něho sepsané v českém jazyce dne 17. května 1532 uváděn jako Simon řečený Wladyk. V letech 1535 a 1538 uzavřel Simon před městskou radou ve Svitavách se svým švagrem Paulem Schneiderem ze Svitav a Lorenzem Landsgesellem z Hradce nad Svitavou smír, týkající se u obou dědických práv, k lennímu dvoru. V městské knize se přitom vyskytuje v obou případech pod jménem Simon Blodick. V roce 1537 přenechal dvůr svému synovi Steffanovi, o němž se zmíníme poději. V roce 1540 byl již mrtev a v roce 1542 se po něm před městskou radou ve Svitavách konalo pozůstalostní řízení. Vedle vdovy Anny z druhého manželství a syna Steffana se jako dědicové vyjmenovává ještě 14 dětí a sice: Eva, Adam, Marget, Jokl, Barbara, Katharine, Georg, Gerl, Baltes, Motl, Wenzel, Benesch, Marget mladší a Markus.