Genealogie der Familien aus dem Ort Hermersdorf: Forberger, Haupt, Kohl und viele andere

Merten „Märten“ BlodigAlter: 64 Jahre15621626

Name
Merten „Märten“ Blodig
Vornamen
Merten
Spitzname
Märten
Nachname
Blodig
Geburt um 1562 20

Geburt eines Sohns
#1
Valentin Blodig

Veröffentlichung: 2010
Zitat Einzelheiten: Tafel 41-2
Geburt eines Sohns
#2
Adam Adalbert Blodig

Geburt eines Sohns
#3
Georg Blodig

Veröffentlichung: 2010
Geburt einer Tochter
#4
Regina Blodig

Veröffentlichung: 2010
Zitat Einzelheiten: Tafel 41-2
Tod eines väterlichen GroßvatersAdam Blodig
um 1562

Veröffentlichung: 1991
Geburt eines BrudersWenzel Forberger
um 1563 (Alter 12 Monate)

Veröffentlichung: 1991
Geburt eines BrudersValentin „Forwerger“ Blodig
1564 (Alter 2 Jahre)

Kirchliche TrauungDiese Familie ansehen
um 1582 (Alter 20 Jahre)

Veröffentlichung: 2010
Geburt eines Sohns
#5
Paul Blodig
um 1582 (Alter 20 Jahre)
Veröffentlichung: 2010
Zitat Einzelheiten: Tafel 41-2
Heirat eines GeschwistersWenzel ForbergerBarbara Diese Familie ansehen
Typ: Kirchliche Trauung
um 1584 (Alter 22 Jahre)

Veröffentlichung: 1991
Heirat eines GeschwistersValentin „Forwerger“ BlodigKatharina Diese Familie ansehen
1594 (Alter 32 Jahre)

Tod eines VatersWenzel „Wenczel“ Blodig Forbriger
1594 (Alter 32 Jahre)

Geburt eines Enkelsohns
#1
Martin Blodig
13. März 1613 (Alter 51 Jahre)

Veröffentlichung: 2010
Zitat Einzelheiten: Tafel 41-2
Heirat eines KindsPaul BlodigGertrud Diese Familie ansehen
Typ: Kirchliche Trauung
1616 (Alter 54 Jahre)

Veröffentlichung: 2010
Zitat Einzelheiten: Tafel 41-2
Tod eines BrudersWenzel Forberger
um 1625 (Alter 63 Jahre)

Veröffentlichung: Prag 1905
Zitat Einzelheiten: S. 350f.
Text:
Smlouva svadební mezi Lídou vdovou pozůstalou po neb. Jiříkovi rychtáři Litbazským s jedné, a poctivým mládencem Janem synem Václva rychtáře Kecndorfského z strany druhé. Leta 1602 v neděli 20. sv Trojici [20. října] stala se smlouva přátelská a dobrovolná s dovolením ur. p. Tobiaáše Reginovce z Reginova, toho času hijtmana panství Litomyšlského, ve vsi Litrbaších: poctivý mládenec Jan syn opatrného Václava rychtáře Kecndorfského, oblíbíc sobě Lidmilu vdovu pozůstalou po neb. Jiříkovi rychtáři Litrbaském k stavu sv. manželství, zamlouvá se jí Lidmile s p. otcem svým a přately svejmi rovným podílem, bud do dne nebo po dni a roce, kdyby jeho Pán Bůh smrti neuchoval, což by jiným náleželo po otci syém, aby ona k takovému podílu beze všeliké překážky zezrzeni [zření] měla míti a toho očekávati. Proti tomu Lidmila vdova s p. otcem jejím a s přátely svejmi zamlouvá se a přijímá Jana Kecndorfského k sobě do plného statku, jakž jí toho neb. manžel kšaftem poručil a odměnil, aby i on též byl v tom statku mocným hospodářem, jakž i ona jest a byla. K tomu také, co by jí po otcí jejím v Mikulči po jeho smrti podílu a nápadu náleželo, aby i on též takovému podílu zření míti mohl. Stalo se v přítomnosti těchto podepsaných osob: z strany Lidmily vdovy Jakub rychtář Mikulecký otec její, Petr Jíra rychtář Litrbaský, Matěj Cleich, Šimon Khunet, Pavel Květenský, Adam Zdvořilý, Jiřík Hervich, Jakub Koliáš, Jiřík Blažků, Filip Kohout, Ondřej Kovář, Erazim Čech; z strany druhé Jana Kecndorfského Václav rychtář Kecndorfský, Martin Zeman, Tomáš Kraut z Kecndorfa, Pavel Krejčí Sswituw [z Svitav ?], Jan Honousek, Vávra krčmář, Tomáš Vopozdil z Litrbach. Anno et die u. s. Z knihy smluvní města Litomyšle fol. 143b. Übersetzung: Hochzeitsvertrag zwischen Ludmilla, Witwe des verstorbenen Georg, Erbrichters in Lauterbach, auf der einen, und dem ehrsamen Jüngling Johann, Sohn des Wenzel, Erbrichters in Ketzelsdorf, auf der anderen Seite. Im Jahre 1602 am Sonntag, dem 20., nach der Heiligen Dreifaltigkeit (am 20. Oktober), wurde der freundschaftliche und freiwillige Vertrag, mit Erlaubnis des hochgeborenen Herrn Tobias (Reginovec von Reginov), zu dieser Zeit Hauptmann auf dem Besitz Leitomischl. Im Dorfe Lauterbach: der ehrsame Jüngling Johann, Sohn des geachteten Wenzels, Erbrichters in Ketzelsdorf, der Gefallen an Ludmilla, der Witwe des verstorbenen Georg, Erbrichter in Lauterbach, gefunden hat, bietet ihr den heiligen Stand der Ehe an. Er verspricht mit seinem Vater und seinen Freunden, Ludmilla in einem Jahr und einem Tag denselben Teil (des Besitzes, wenn ihn Gott beim Leben nicht lassen möge, denselben Teil (seines Besitzes) seines Vaters, der auch den anderen gehören könnte, dass sie ohne Hinernisse deisen Anteil bekommen kann. Hingegen versprciht und nimmt Ludmilla, Witwe, mit ihrem Vater und ihren Freunden Johann von Ketzelsdorf völlig in ihr Gut, das ihr verstorbener Ehemann ihr durch Testament hinterlassen hat, so dass auch er (Johann) in diesem Gut ebenso Herr ist, wie sie war und ist. Dazu noch, was ihr nach dem Tod ihres Vaters in Nikl (Mikuleč) gehören wird, dass er auch auf diesen Anteil ein Anrecht haben soll. Geschehen in Anwesenheit folgender unten unterzeichneter Personen. Von Seiten der Witwe Ludmilla: Jakob, Erbrichter in Nikl (Mikuleč) - ihr Vater, Peter Georg - Erbrichter in Lauterbach, Mathias Cleich, Simon Khunet, Paul Květenský, Adam Zdvořilý, Georg Hervich, Jakob Koliáš, Georg Blažků, Philip Kohout (= Hahn), Andreas Kovář (= Schmied), Erazim Čech (= Böhm[e]) Von Seiten des Johann von Ketzelsdorf: Wenzel - Erbrichter von Ketzelsdorf, Martin Zeman, Thomas Kraut von Ketzelsdorf, Paus Sswituw (von Zwittau), Johann Honousek, Vávar Krčmář (= Schankwirt), Thomas Vopozdil von Lauterbach. Jahr und Tag siehe oben. Aus dem Vertragsbuch der Stadt Leitomischl, Foliant Nr. 143b.
Veröffentlichung: 1991
Notiz: Wenzel war am 20 Oct 1602 Zeuge beim Hochzeitsvertrag von Sohn Johann und Ludmilla.
Beruf
Lehnsmann (Zemann)
von 1582 bis 1626 (Alter 20 Jahre)
Veröffentlichung: 2010
Zitat Einzelheiten: Tafel 41-2
Tod um 1626 (Alter 64 Jahre)
Familie mit Eltern - Diese Familie ansehen
Vater
Mutter
er selbst
2 Jahre
jüngerer Bruder
2 Jahre
jüngerer Bruder
Schwester
Merten „Märten“ Blodig + … … - Diese Familie ansehen
er selbst
Heirat: um 1582
1 Jahr
Sohn
Sohn
Sohn
Adam Adalbert Blodig
Geburt: Ketzelsdorf (Kocliřov), Leitomischl (Litomyšl), Böhmen (Čechy), Sudetenland (CZE)
Tod: Dezember 1632Kornitz (Chornice), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE)
Sohn
Tochter

HeiratGenealogie und Geschichte der Familie Tauer
Veröffentlichung: 2010
BerufGenealogie und Geschichte der Familie Tauer
Veröffentlichung: 2010
Zitat Einzelheiten: Tafel 41-2
QuelleGenealogie und Geschichte der Familie Tauer
Veröffentlichung: 1991