Genealogie der Familien aus dem Ort Hermersdorf: Forberger, Haupt, Kohl und viele andere

News
Umstieg auf neue Software webtrees
January 3, 2017 - 4:37:50 p.m.

Nach über 10 Jahren wurde es nötig, das Programm zur Erforschung der Familien zu wechseln. Das bisherige Programm PhpGedView wird kaum noch weiterentwickelt.  Die meisten Programmierer sind zum Programm webtrees gewechselt. Diesen Wechsel habe ich nun auch vollzogen. Das Layout (Aussehen) hat sich natürlich auch etwas geändert. Ich hoffe, dass es für Neulinge etwas einfacher wird. Die gewohnten Funktionen sind natürlich auch unter webtrees zu finden.

Willkommen bei der Familienforschung
December 23, 2011 - 12:26:47 p.m.

Deutsch

Diese Webseite beschäftigt sich mit den Vorfahren der Familie Forberger. Diese Seite soll dem Austausch von Informationen dienen. Die Seite ist also noch "in Arbeit".

Seit Mitte des 13. Jahrhunderts lebte die Familie Forberger an der Grenze zwischen Böhmen und Mähren im Bistum Olmütz ‎(Olomouc)‎ z.B. in Mährisch Hermersdorf ‎(heute: Kamenná Horka)‎, Jansdorf ‎(heute: Janov)‎ oder Lauterbach ‎(heute: Cistá)‎ . ‎(Offensichtlich gibt es eine weitere Familie namens Forberger, die aus Sachsen stammt.)‎

Wenn Sie an der Familiengeschichte mitarbeiten möchten, oder wenn Sie Informationen, Fotos oder Urkunden von Vor- oder Nachfahren haben, so können Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Dann können Sie auch erweiterten Zugriff auf diese Webseite erhalten.

Bitte wählen Sie z.B. ein Diagramm aus dem Diagramm-Menü aus, öffnen Sie die Personen-Liste oder suchen Sie nach einem Namen oder Ort.
Wenn Sie bei der Nutzung dieser Seite auf Schwierigkeiten stoßen, klicken Sie auf das Hilfe-Menü, um nähere Informationen zur jeweiligen Seite zu bekommen.

Datenschutz: Es werden keine Informationen über lebende Personen veröffentlicht.

Viel Freude bei der Familienforschung (Genealogie)!


Tschechische Flagge

Tento web se zabývá předky, potomky a příbuznými rodiny Forberger, Haupt a Motz a dalších. Tyto stránky slouží k výměně informací. Tato www stránka je proto stále ještě "ve výrobním procesu".

Od poloviny 13. století žila rodina Forberger ‎‎(Haupt a další rodiny německých kolonistů)‎‎ na pomezí Čech a Moravy v diecézi Olomouc, např. v obcích Mährisch Hermersdorf ‎‎‎(Kamenná Horka)‎‎‎, Jansdorf ‎‎‎(Janov)‎‎‎ nebo Lauterbach ‎‎‎(Čistá)‎‎‎, ‎‎‎(Je zřejmé, že tam jsou i jiní příslušníci rodu Forberger, kteří pochází ze Saska.)‎‎,‎ kam přišli na pozvání olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu. Nejstarší doložený člen ‎(zřejmě vladycké)‎ rodiny ‎(s erbem)‎ Forberger je Hanß Plodick ‎‎(I636)‎‎, který se narodil roku 1455, zemřel roku 1520 a je zakladatelem rodu, který žil na lenním statku v Moravské Kamenné Horce ‎(Nr. 40)‎ od r. 1500 až do roku 1945. V roce 1799 potvrdil svým dekretem císař František II. Postavení šlechtického rodu Forberger na lenním statku v Kamenné Horce. Tento nejstarší moravský lenní statek v bývalém soudním okrese Svitavy se bohužel nedožil nového tisíciletí. Díky „péči“ JZD a státního statku v Kamenné Horce v druhé polovině 20. století musel být statek zbourán. Dnes tu je jen oplocený rekultivovaný pozemek čekající na budoucí využití – jak symbolické.
Pravnuk Hanße Plodicka – Wenzel „Wenczel“ Blodig Forbriger ‎(1542 – 1594)‎ je nejstarším vyobrazeným příslušníkem rodu Forberger ‎(a dalších rodů – např. Haupt)‎, a to na renesanční kamenné votivní desce z roku 1594 /!/, která se dochovala na farním kostele na hřbitově v Koclířově u Svitav až do dnešních dnů.

Pokud chcete spolupracovat na tomto rodokmenu, nebo pokud máte informace, fotografie nebo záznamy o zde uvedených osobách nebo jejich potomcích a příbuzných, neváhejte a kontaktujte Olaf Forberger. Pak také můžete získat větší ‎‎(privátní)‎‎ přístup k www.forberger.com – být jejich spolutvůrci.
Pro kontakt v češtině můžete využít i e-mail: Mgr. Petr Haupt.

Prosím, zvolte např. graf z menu Grafy, jděte na seznam osob nebo na vyhledávání jména či místa.
Pokud narazíte na jakékoliv problémy s použitím tohoto webu, klikněte na nápovědu.

Ochrana osobních údajů: Nebudeme uvolňovat žádné informace o žijících osobách.

Bavte se v genealogii!


american flag

This is a website of the family Forberger. This site serves the exchange of information. The site is therefore still "in process".

Since the mid-13th Forberger century the family lived on the border between Bohemia and Moravia in the diocese of Olomouc ‎(Olomouc)‎, eg in Moravian Hermersdorf ‎(now Kamenná Horka)‎, Jansdorf ‎(now Janov)‎ or Lauterbach ‎(now Cistá)‎. ‎(Obviously, there is another family called Forberger, who comes from Saxony.)‎

If you want to work on the family history, or if you have information, photos or records of on-or descendants, please feel free to contact me. Then you can also get greater access to this site.

Please choose for example a chart from the Charts menu, go to the Individual list, or search for a name or place.
If you encounter any difficulties using this site, click on the Help icon to give you information on that page.

Privacy: We will not release any information about living people.

Have fun in the genealogy!

Links
December 23, 2011 - 12:26:16 p.m.

Weiterführende Informationen, viele Fotos und ein Forum auf der sehr empfehlenswerten externen Webseite
Geschichte der Stadt Zwittau und ihrer Umgebung,
dort finden Sie auch eine Zeittafel und ein Literaturverzeichnis und weiterführende Links.

Statistics — Genealogie der Familien aus dem Ort Hermersdorf: Forberger, Haupt, Kohl und viele andere

This family tree was last updated on November 27, 2020.

Individuals
Males
4,962
52.1%
Females
4,507
47.3%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
13,485
Total users
56
Genealogie der Familien aus dem Ort Hermersdorf: Forberger, Haupt, Kohl und viele andere
Slide show

On this day
No events for living individuals exist for today.